Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
“Giới không có nghĩa là cấm đoán. Giới (śīla) có nghĩa là phẩm cách, tu giới là tìm cách nâng cao phẩm cách và giá trị của con người mình.”
{Phỏng vấn HT. Tuệ Sỹ tại Pháp Hội Thù Ân, tháng 8/2014}

Nguồn: Huongtich

Visits: 83
Today: 2
Total: 113539

Leave a Reply