Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
TUỆ SỸ: (…) “Mình giáo dục miễn sao người xung quanh mình, như con cái không làm bậy, giữ được tư cách con người, không gian tham trộm cắp, không dối gạt người là đủ… Còn chuyện theo Phật là sau.”
_____
Trích bài giảng Kinh Duy-Ma-Cật ngày 13.05.2020 của HT. Tuệ Sỹ.
Nguồn & ký âm do Phật tử cung cấp.
Nguồn: Huongtich
Visits: 210
Today: 1
Total: 113615

Leave a Reply