Tu tâm để hộ thân, ngủ an lành

Tu tâm để hộ thân, ngủ an lành

Share on facebook
Đặc biệt, Đức Đạt Lai Lạt Ma trong thời buổi sáng lại có thêm pháp Tonglen (quán tưởng nhận vào niềm đau của chúng sinh, và gửi niềm vui tới chúng sinh). Chúng ta trong thời kỳ căng thẳng này (và thời kỳ rất khẩn cấp này), nên tìm cách làm cho mọi chuyện đơn giản, dễ nhớ, dễ tu và dễ hướng dẫn bạn hữu. Nếu cần tóm tắt thì là: giữ giới, tỉnh thức nơi sáu căn (không ưa, không ghét, xả ly, không dính mắc), xa lìa tham sân si, thương xót chúng sanh. Trong trường hợp Phật tử là công nhân nhà máy, đang chống dịch với lệnh “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ) thì hiển nhiên, không thể nào giữ được bất kỳ nghi thức nào gọi là hài lòng. Do vậy, chúng ta có thể tóm lược Kinh Từ Bi vào một vài ý dễ nhớ: “Nguyện cho con giữ giới trọn vẹn, thân không hại ai, lời nói hòa nhã, tâm ý trong sạch. Nguyện cho con và chúng sanh khắp các cõi được thân an lành, tâm hạnh phúc. Nguyện cho con có tâm từ vô lượng, thương xót khắp các cõi, trong mọi thời đi đứng nằm ngồi. Nên tự nhắc trong tâm vài câu như thế. Không cần nhớ chính xác từng chữ. Bạn có thể suy nghĩ, nghiền ngẫm từng ý tóm lược trong đó, hay nghiền ngẫm từng câu trong bài Kinh Từ Bi đầy đủ, không nhất thiết phải tụng có kệ, có vần, có chuông mõ. Theo các luận thư, Kinh Từ Bi cũng là kinh hộ thân, do Đức Phật dạy chư tăng khi vào ngồi tu trong rừng để không bị giới phi nhân quậy phá. Và trong thời đại dịch này, có được thân an lành và tâm hạnh phúc là ước mơ nhiều rồi, huống gì đã tu học với tâm từ nhất định sẽ tới lúc giải thoát, không đời này thì cũng đời sau.

Nguyên Giác – 28/7/2021

GHI CHÚ: (1) Pháp Cú Thí Dụ Kinh: https://suttacentral.net/t211.9/en/beal (2) Kinh EA 49.10: https://suttacentral.net/ea49.10/vi/tue_sy-thang Kinh AN 11.15: https://suttacentral.net/an11.15/vi/minh_chau (3) Kinh SA 1153: https://suttacentral.net/sa1153/vi/tue_sy-thang (4) Kinh SA 1309: https://suttacentral.net/sa1309/vi/tue_sy-thang (5) Kinh EA 28.3: https://suttacentral.net/ea28.3/vi/tue_sy-thang (6) Kinh AN 5.210: https://suttacentral.net/an5.210/vi/minh_chau (7) Kinh EA 51.6: https://suttacentral.net/ea51.6/vi/tue_sy-thang (8) Kinh SA 622: https://suttacentral.net/sa622/vi/tue_sy-thang (9) Kinh AN 6.1: https://suttacentral.net/an6.1/vi/minh_chau (10) Kinh SN 4.14: https://suttacentral.net/sn4.13/vi/minh_chau (11) Kinh MA 15: https://suttacentral.net/ma15/vi/tue_sy (12) Kinh MA 155: https://suttacentral.net/ma155/vi/tue_sy (13) Kinh MA 77: https://suttacentral.net/ma77/vi/tue_sy (14) Kinh SA 945: https://suttacentral.net/sa945/vi/tue_sy-thang (15) Kinh MA 193: https://suttacentral.net/ma193/vi/tue_sy (16) Kinh Từ Bi: https://thuvienhoasen.org/a10456/kinh-tu-bi-metta-sutta

Comments are closed.