Tạp chí Tư Tưởng (Viện Đại học Vạn Hạnh)

Tạp chí Tư Tưởng (Viện Đại học Vạn Hạnh)

Share on facebook

Giới thiệu

Khoảng giữa những năm 60 của thế kỷ 20, nhận thấy sự cần thiết về một cơ sở đào tạo, giáo dục có quy mô về tôn giáo hàng đầu Việt Nam lúc bấy giờ là Phật giáo, các vị lãnh đạo của Phật giáo miền Nam Việt Nam đã nhen nhóm ý tưởng thành lập một viện Đại học cho riêng mình.

Ngay sau đó Viện Đại học Vạn Hạnh được thành lập và cấp phép hoạt động ngày 17/10/1964, ban đầu đặt tại chùa Xá Lợi và chùa Pháp Hội, đến năm 1966 dời về biệt lập tại 222 Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sỹ, TP. HCM). Viện do Thượng tọa Thích Minh Châu làm Viện trưởng, Phó viện trưởng là Thượng tọa Thích Mãn Giác.

Không chỉ là nơi đào tạo nhiều tầng lớp thiện trí thức để cống hiến cho Phật giáo và góp phần xây dựng đất nước, các vị đứng đầu Viện đại học Vạn Hạnh còn lập ra Ban tu thư Viện Đại học Vạn Hạnh để biên soạn, xuất bản nhiều đầu sách, tạp chí Phật học có giá trị, đáp ứng cho nhu cầu học tập và tìm hiểu của học viên và những ai có nhu cầu nghiên cứu. Một trong những ấn phẩm đầu tiên, ghi dấu ấn mạnh mẽ của Ban tu thư lúc bấy giờ đó là tạp chí Vạn Hạnh. Đây là tạp chí nghiên cứu phát huy văn hóa Phật giáo dân tộc, là cơ sở để sau đó Ban tu thư Vạn Hạnh cho ra đời bộ tạp chí Tư tưởng nổi tiếng, là cơ quan ngôn luận dẫn đầu về mặt tư tưởng, triết lý, giáo dục và văn hóa Phật giáo hàng đầu của Phật giáo Việt Nam.

Cho đến nay, Tạp chí Tư Tưởng của Viện Đại học Vạn Hạnh vẫn được xem là tạp chí nghiên cứu văn hóa Phật giáo hàng đầu, kể cả trong và ngoài nước. Nhiều bài viết trong tạp chí vẫn mang giá trị sâu xa vượt thời gian, là nguồn tư liệu quý giá cho người nghiên cứu Phật học kể cả hiện nay và mai sau.

Hòa thượng Thích Minh Châu làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, các thầy Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát phụ tá. Đội ngũ cộng tác là những giáo sư danh tiếng thường tham gia dạy tại Vạn Hạnh: Thích Minh Châu, Nguyễn Đăng Thục, Tuệ Sỹ, Phạm Công Thiện, Ngô Trọng Anh, Lê Mạnh Thát, Lê Tôn Nghiêm, Kiêm Định, Thạch Trung Giả, Tôn Thất Thiện…

Phát hành

Báo mỗi năm ra từ 6 đến 10 số và đánh số theo năm. Đến đầu năm 1975, Tư Tưởng không đánh số theo năm nữa mà cộng các số đã xuất bản lại rồi đánh số 48. Số 49 ra vào tháng 2.1975 là số Tư Tưởng cuối cùng. Trên thực tế, Tư Tưởng còn một số đặc biệt về Lễ Tổng khai giảng niên khóa 1970-1971 chưa được xếp vào cách tính trên (không biết còn số đặc biệt nào nữa không?). Như vậy Tư Tưởng ra tròn trịa 50 số qua 9 năm tồn tại. Tư Tưởng có 5 số đôi, 32 chuyên đề. Các chuyên đề in giới thiệu trước thường sai lệch về thời gian so với chuyên đề thực tế, có trường hợp không ra luôn. Năm số đầu khổ báo mỗi cuốn dày trên 400 trang. Từ số 6 trở đi đến số cuối cùng khổ 16×24 cm, số trang dao động từ 100-200. Tư Tưởng nhiều số có trang bị mờ, vỡ chữ, hoặc mực quá đậm (do bản gốc) nhưng vẫn ở mức có thể đọc tốt. Ngoài ra còn một cuốn Diễn đàn Vạn Hạnh, khổ 13×19 cm, dày 540 trang, in năm 1967 trước khi Tư Tưởng ra đời, như là một kỷ yếu tập hợp các bài diễn thuyết của các vị giáo sư tại Viện Đại học Vạn Hạnh.

SỐ 3 {12} (03-07-1970, khổ 16-24, 128tr)
Chuyên đề về: PHẬT GIÁO ĐỐI MẶT VỚI THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(Chủ nhiệm và chủ bút: Thích Minh Châu)

Kinh Lăng Già – Buổi 14/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 12/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

SỐ 4 {13} (01-08-1970, khổ 16-24, 132tr) Chuyên đề về: THẾ NÀO LÀ PHÊ BÌNH (Chủ nhiệm và chủ bút: Thích Minh Châu)

Kinh Lăng Già – Buổi 17/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Tuệ Sỹ – Kosa: Phẩm Nghiệp

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 16/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tuệ Sỹ)

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 15/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 14/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Nhập Bồ Tát Hạnh (Ni sư Trí Hải giảng)

Pháp âm: Ni Sư Trí Hải Danh mục {Pháp âm} Ni sư Trí Hải Nói về thơ Bùi Giáng Các khía cạnh của giới BIẾN THÍ Thích Nữ Trí Hải: Bài giảng “Nhìn Về Tương Lai” Ni sư Trí Hải thuyết giảng: Ý NGHĨA NGÀY

Hướng về ngưỡng cửa hiểu biết (Song ngữ)

HƯỚNG VỀ NGƯỠNG CỬA HIỂU BIẾTNguyên tác: Bhikkhu BodhiGiới thiệu và chuyển ngữ: Nguyên Giác Lời Giới Thiệu Tác phẩm “Crossing the Threshold of Hope” (Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng) của Giáo Hoàng John Paul II ấn hành năm 1994. Nguyên tác bằng tiếng

Ngã và Ngã sở

Hơn nửa đời người, hay cả cuộc đời, nếm đủ đắng cay buồn tủi, niềm vui thì khiêm tốn, nỗi buồn quá mênh mông. Chòng chành theo con thuyền thân phận, lúc tàn khoảnh khắc theo cổ máy thời gian, nhìn lại trong rêu phong

Chiêu sinh khoá Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến tháng 9, 2021

Deadline: 05.09.2021 anārambho hi kāryāṇāṃ prathamaṃ buddhilakṣaṇam | prārabdhasyāntagamanaṃ dvitīyaṃ buddhilakṣaṇam॥ Chẳng [to gan] bắt đầu một công trình là dấu hiệu thứ nhất của trí huệ Làm đến nơi đến chốn việc đã khởi công là dấu hiệu thứ hai của trí huệ. (Trích

VĂN TẾ ĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19

VĂN TẾĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19 Than ôi!Quá đỗi sững sờ.Hỡi ôi!Vô cùng thảm thiết.Đất Sài Thành ba trăm năm phước địaMiền Sài Đô mấy thế kỷ nhân vănBỗng đâu một trận tan tànhXót thương, kinh hãi, đoạn đành, trái ngang.Rằm tháng Bảy lập đàn

Kinh Lăng Già – Buổi 12/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Tùy Miên (Tuệ Sỹ, 2021)

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Giảng kinh Lăng Già – Buổi 11/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Phật giáo có thể đóng góp gì cho minh triết Việt

(Nhân đọc Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây của Francois Jullien – chủ biên: GS. Hoàng Ngọc Hiến, GS. Lê Hữu Khóa – NXB Đà Nẵng, 2004). Trước sự phát triển không ngừng của khoa học, của chính phủ điện tử, của

SỐ 1 {18} (15-03-1971, khổ 16-24, 112tr) (Chủ nhiệm: Thích Minh Châu)

Kinh Lăng Già – Buổi 17/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Tuệ Sỹ – Kosa: Phẩm Nghiệp

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 16/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tuệ Sỹ)

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 15/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 14/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Nhập Bồ Tát Hạnh (Ni sư Trí Hải giảng)

Pháp âm: Ni Sư Trí Hải Danh mục {Pháp âm} Ni sư Trí Hải Nói về thơ Bùi Giáng Các khía cạnh của giới BIẾN THÍ Thích Nữ Trí Hải: Bài giảng “Nhìn Về Tương Lai” Ni sư Trí Hải thuyết giảng: Ý NGHĨA NGÀY

Hướng về ngưỡng cửa hiểu biết (Song ngữ)

HƯỚNG VỀ NGƯỠNG CỬA HIỂU BIẾTNguyên tác: Bhikkhu BodhiGiới thiệu và chuyển ngữ: Nguyên Giác Lời Giới Thiệu Tác phẩm “Crossing the Threshold of Hope” (Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng) của Giáo Hoàng John Paul II ấn hành năm 1994. Nguyên tác bằng tiếng

Ngã và Ngã sở

Hơn nửa đời người, hay cả cuộc đời, nếm đủ đắng cay buồn tủi, niềm vui thì khiêm tốn, nỗi buồn quá mênh mông. Chòng chành theo con thuyền thân phận, lúc tàn khoảnh khắc theo cổ máy thời gian, nhìn lại trong rêu phong

Chiêu sinh khoá Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến tháng 9, 2021

Deadline: 05.09.2021 anārambho hi kāryāṇāṃ prathamaṃ buddhilakṣaṇam | prārabdhasyāntagamanaṃ dvitīyaṃ buddhilakṣaṇam॥ Chẳng [to gan] bắt đầu một công trình là dấu hiệu thứ nhất của trí huệ Làm đến nơi đến chốn việc đã khởi công là dấu hiệu thứ hai của trí huệ. (Trích

VĂN TẾ ĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19

VĂN TẾĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19 Than ôi!Quá đỗi sững sờ.Hỡi ôi!Vô cùng thảm thiết.Đất Sài Thành ba trăm năm phước địaMiền Sài Đô mấy thế kỷ nhân vănBỗng đâu một trận tan tànhXót thương, kinh hãi, đoạn đành, trái ngang.Rằm tháng Bảy lập đàn

Kinh Lăng Già – Buổi 12/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Tùy Miên (Tuệ Sỹ, 2021)

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Giảng kinh Lăng Già – Buổi 11/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Phật giáo có thể đóng góp gì cho minh triết Việt

(Nhân đọc Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây của Francois Jullien – chủ biên: GS. Hoàng Ngọc Hiến, GS. Lê Hữu Khóa – NXB Đà Nẵng, 2004). Trước sự phát triển không ngừng của khoa học, của chính phủ điện tử, của

SỐ 3 {20} (30-05-1971, khổ 16-24, 136tr) Phật Đản PL.2515
Chuyên đề về: ĐỨC PHẬT VÀ VẤN ĐỀ CẢI TẠO XÃ HỘI
(Chủ nhiệm: Thích Minh Châu)

SỐ 6 {23} (30-08-1971, khổ 16-24, 120tr) (Chủ nhiệm: Thích Minh Châu)

Kinh Lăng Già – Buổi 17/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Tuệ Sỹ – Kosa: Phẩm Nghiệp

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 16/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tuệ Sỹ)

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 15/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 14/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Nhập Bồ Tát Hạnh (Ni sư Trí Hải giảng)

Pháp âm: Ni Sư Trí Hải Danh mục {Pháp âm} Ni sư Trí Hải Nói về thơ Bùi Giáng Các khía cạnh của giới BIẾN THÍ Thích Nữ Trí Hải: Bài giảng “Nhìn Về Tương Lai” Ni sư Trí Hải thuyết giảng: Ý NGHĨA NGÀY

Hướng về ngưỡng cửa hiểu biết (Song ngữ)

HƯỚNG VỀ NGƯỠNG CỬA HIỂU BIẾTNguyên tác: Bhikkhu BodhiGiới thiệu và chuyển ngữ: Nguyên Giác Lời Giới Thiệu Tác phẩm “Crossing the Threshold of Hope” (Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng) của Giáo Hoàng John Paul II ấn hành năm 1994. Nguyên tác bằng tiếng

Ngã và Ngã sở

Hơn nửa đời người, hay cả cuộc đời, nếm đủ đắng cay buồn tủi, niềm vui thì khiêm tốn, nỗi buồn quá mênh mông. Chòng chành theo con thuyền thân phận, lúc tàn khoảnh khắc theo cổ máy thời gian, nhìn lại trong rêu phong

Chiêu sinh khoá Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến tháng 9, 2021

Deadline: 05.09.2021 anārambho hi kāryāṇāṃ prathamaṃ buddhilakṣaṇam | prārabdhasyāntagamanaṃ dvitīyaṃ buddhilakṣaṇam॥ Chẳng [to gan] bắt đầu một công trình là dấu hiệu thứ nhất của trí huệ Làm đến nơi đến chốn việc đã khởi công là dấu hiệu thứ hai của trí huệ. (Trích

VĂN TẾ ĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19

VĂN TẾĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19 Than ôi!Quá đỗi sững sờ.Hỡi ôi!Vô cùng thảm thiết.Đất Sài Thành ba trăm năm phước địaMiền Sài Đô mấy thế kỷ nhân vănBỗng đâu một trận tan tànhXót thương, kinh hãi, đoạn đành, trái ngang.Rằm tháng Bảy lập đàn

Kinh Lăng Già – Buổi 12/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Tùy Miên (Tuệ Sỹ, 2021)

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Giảng kinh Lăng Già – Buổi 11/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Phật giáo có thể đóng góp gì cho minh triết Việt

(Nhân đọc Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây của Francois Jullien – chủ biên: GS. Hoàng Ngọc Hiến, GS. Lê Hữu Khóa – NXB Đà Nẵng, 2004). Trước sự phát triển không ngừng của khoa học, của chính phủ điện tử, của

SỐ 1, 03-1972 {28} (25-03-1972, khổ 16-24, 116tr) (Chủ nhiệm: Thích Minh Châu, Tổng thư ký: Tuệ Sỹ)

SỐ 3, 05-1972 {30} (05-1972, khổ 16-24, 112tr) Phật Đản 2516
Chuyên đề về: ĐẠO PHẬT VỚI VĂN HỌC VÀ
ngHệ thuật
(Chủ nhiệm: Thích Minh Châu, Tổng thư ký: Tuệ Sỹ)

Kinh Lăng Già – Buổi 17/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Tuệ Sỹ – Kosa: Phẩm Nghiệp

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 16/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Kim Cang Giảng Giải (Tuệ Sỹ)

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 15/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Kinh Lăng Già – Buổi 14/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Nhập Bồ Tát Hạnh (Ni sư Trí Hải giảng)

Pháp âm: Ni Sư Trí Hải Danh mục {Pháp âm} Ni sư Trí Hải Nói về thơ Bùi Giáng Các khía cạnh của giới BIẾN THÍ Thích Nữ Trí Hải: Bài giảng “Nhìn Về Tương Lai” Ni sư Trí Hải thuyết giảng: Ý NGHĨA NGÀY

Hướng về ngưỡng cửa hiểu biết (Song ngữ)

HƯỚNG VỀ NGƯỠNG CỬA HIỂU BIẾTNguyên tác: Bhikkhu BodhiGiới thiệu và chuyển ngữ: Nguyên Giác Lời Giới Thiệu Tác phẩm “Crossing the Threshold of Hope” (Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng) của Giáo Hoàng John Paul II ấn hành năm 1994. Nguyên tác bằng tiếng

Ngã và Ngã sở

Hơn nửa đời người, hay cả cuộc đời, nếm đủ đắng cay buồn tủi, niềm vui thì khiêm tốn, nỗi buồn quá mênh mông. Chòng chành theo con thuyền thân phận, lúc tàn khoảnh khắc theo cổ máy thời gian, nhìn lại trong rêu phong

Chiêu sinh khoá Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến tháng 9, 2021

Deadline: 05.09.2021 anārambho hi kāryāṇāṃ prathamaṃ buddhilakṣaṇam | prārabdhasyāntagamanaṃ dvitīyaṃ buddhilakṣaṇam॥ Chẳng [to gan] bắt đầu một công trình là dấu hiệu thứ nhất của trí huệ Làm đến nơi đến chốn việc đã khởi công là dấu hiệu thứ hai của trí huệ. (Trích

VĂN TẾ ĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19

VĂN TẾĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19 Than ôi!Quá đỗi sững sờ.Hỡi ôi!Vô cùng thảm thiết.Đất Sài Thành ba trăm năm phước địaMiền Sài Đô mấy thế kỷ nhân vănBỗng đâu một trận tan tànhXót thương, kinh hãi, đoạn đành, trái ngang.Rằm tháng Bảy lập đàn

Kinh Lăng Già – Buổi 12/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Tùy Miên (Tuệ Sỹ, 2021)

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Giảng kinh Lăng Già – Buổi 11/2021

Tuệ Sỹ Danh mục KOSA Phẩm Nghiệp Kinh Kim Cang Giảng Giải Kinh Lăng Già (2020-2021) Buổi 1/2020 Buổi 1/2021 Buổi 2/2021 Buổi 3/2021 Buổi 4/2021 Buổi 5/2021 Buổi 7/2021 Buổi 8/2021 Buổi 9/2021 Buổi 11/2021 Buổi 12/2021 Buổi 14/2021 Buổi 15/2021 Buổi 16/2021 Buổi

Phật giáo có thể đóng góp gì cho minh triết Việt

(Nhân đọc Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây của Francois Jullien – chủ biên: GS. Hoàng Ngọc Hiến, GS. Lê Hữu Khóa – NXB Đà Nẵng, 2004). Trước sự phát triển không ngừng của khoa học, của chính phủ điện tử, của

SỐ 6&7, 08&09-1972 {33&34} (09&10-1972, khổ 16-24, 154tr). Chuyên đề về: NGÀI VẠN HẠNH VÀ Ý THỨC TỰ CHỦ CỦA DÂN TỘC (Chủ nhiệm: Thích Minh Châu, Tổng thư ký: Tuệ Sỹ)

VĂN TẾ ĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19

VĂN TẾĐỒNG BÀO TỬ NẠN COVID-19 Than ôi!Quá đỗi sững sờ.Hỡi ôi!Vô cùng thảm thiết.Đất Sài Thành ba trăm năm phước địaMiền Sài Đô mấy thế kỷ nhân vănBỗng đâu một trận tan tànhXót thương, kinh hãi, đoạn đành, trái ngang.Rằm tháng Bảy lập đàn

+ posts

Comments are closed.