TẠP CHÍ “PHẬT GIÁO VIỆT NAM” (NĂM 1956 – 1959)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 179

Tạp chí Phật giáo Việt Nam do
Tổng hội Phật giáo Việt Nam xuất bản

Tạp chí Phật giáo Việt Nam
do Tổng hội Phật giáo Việt Nam xuất bản

đặt tại chùa Ấn Quang
từ năm 1956 – 1959

Phật Giáo Việt Nam là tạp chí ra hàng tháng, do Tổng hội Phật giáo Việt Nam xuất bản, đặt tại chùa Ấn Quang. Hòa thượng Huệ Quang chủ nhiệm, hòa thượng Nhất Hạnh chủ bút. Báo tồn tại 4 năm 1956-1959, ra được 28 số, đánh số liên tục từ 1 đến 28, có 4 số đôi 5&6, 9&10, 17&18, 20&21, 25&26. Khổ báo 16×24 cm, mỗi số trung bình 50 trang, số đôi 100 trang. Lần ấn hành này Huệ Quang đóng thành 3 tập.

Mục lục số 19 để nhầm thành Mục lục số 20, tức chỉ sai số 19 thành 20, các tiêu đề mục lục và nội dung của báo không sai.

Phật Giáo Việt Nam 1956 – 01
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 02
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 03
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 04
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 05-06
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 07
Phật Giáo Việt Nam 1956-09-10
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 11
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 12
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 13
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 14
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 15
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 16
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 17-18
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 19
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 20-21
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 22
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 23
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 24
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 25-26
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 27
Phật Giáo Việt Nam 1956 – 28

Chân thành cảm tạ Thư Viện Huệ Quang đã dày công điện tử hóa tư liệu quý hiếm này. Quý độc giả ở Việt Nam muốn có nguyên bộ 28 số ấn bản mới (in thành ba tập) có thể liên lạc với Thư Viện Huệ Quang để thỉnh.

Leave a Reply

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 179
Visits: 179
Today: 1
Total: 113513

More Posts

Vĩnh Hảo: Già Lam

Hòa thượng Thích Trí Thủ hộ hương cho các giới tử. Bây giờ là những ngày cuối năm âm lịch. Thiên hạ cùng viết về Xuân, Tết. Tôi muốn

CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG

[TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ THỦ Nhân lễ Húy kỵ lần thứ 37, 02-3ÂL] CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG(Kể Lại Một Vài Chi Tiết Về HT.