NI TRƯỞNG TRÍ HẢI: MỘT ĐÓA SEN NGÁT HƯƠNG
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 174

Leave a Reply

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 174
Visits: 174
Today: 4
Total: 117396

More Posts

Vĩnh Hảo: Già Lam

Hòa thượng Thích Trí Thủ hộ hương cho các giới tử. Bây giờ là những ngày cuối năm âm lịch. Thiên hạ cùng viết về Xuân, Tết. Tôi muốn

CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG

[TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ THỦ Nhân lễ Húy kỵ lần thứ 37, 02-3ÂL] CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG(Kể Lại Một Vài Chi Tiết Về HT.