Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype

Quý Ngài ngày thì không lìa kinh, đêm thì không rời chữ, chừng ấy thôi mà sản sinh ra bao nhiêu thế hệ Tăng già.

Kiến thức và sở học của Quý Ngài, thì dù là người đời hay kẻ đạo, chẳng ai dám lạm bàn và lạm ngôn.

Nhưng, cái siêu quần bạt tục nơi Quý Ngài chính là sự Mô Phạm của Người Làm Giáo Dục. Chính tính chất này làm nên dưỡng chất cho Đời và Đạo, là Chỗ Quy Ngưỡng của Thế Tục và Xuất Gia.

Và, Cái Đó mới làm nên Nền Tảng của Giáo Dục, dù là Đạo hay Đời.
Giờ đây, Cái Đó bỗng thấy ra hiu hắt đến nao lòng.

(Cảm ơn Người loan tải những tấm hình quý giá này ạ)

Minh Hạnh

Bình luận

Visits: 381
Today: 2
Total: 117359

Nổi bật

Thư viện

Follow Us