Đức DALAI LAMA nói chuyện cùng Ki tô hữu và Phật tử
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 298

Đức DALAI LAMA nói chuyện cùng Ki tô hữu và Phật tử
Ritual advice for Buddhists & Christians by His Holiness The Dalai Lama

Monastic Inter Religious Dialogue xuất bản năm 1998
Ni Sư Thích Nữ Trí Hải chuyển ngữ
Ưu Đàm phát hành

Leave a Reply

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 298
Visits: 298
Today: 2
Total: 113709

More Posts

Vĩnh Hảo: Già Lam

Hòa thượng Thích Trí Thủ hộ hương cho các giới tử. Bây giờ là những ngày cuối năm âm lịch. Thiên hạ cùng viết về Xuân, Tết. Tôi muốn

CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG

[TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ THỦ Nhân lễ Húy kỵ lần thứ 37, 02-3ÂL] CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG(Kể Lại Một Vài Chi Tiết Về HT.