ĐỖ LONG VÂN VĂN TUYỂN
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 178

Tiếng-từ ‘văn-tuyển’ ngay trên đây, có thể tạm thay bằng tiếng-từ ‘Toàn-tập’. Vì rằng, sau 15 năm trước tác, nhà nghiên-cứu Đỗ Long Vân trước mắt chỉ để lại một gia-sản tinh-thần khoảng 400 trang A4 đã được các bằng-hữu và các nhà sưu-khảo kết tập lại trong văn-bản mà đường nối link ngay trên đây chỉ tới.

400 trang tinh-hoa của một đời uyên-bác, một bậc thầy về Việt-ngữ.

Trần Xuân Dũng

Leave a Reply

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 178
Visits: 178
Today: 2
Total: 113572

More Posts

Vĩnh Hảo: Già Lam

Hòa thượng Thích Trí Thủ hộ hương cho các giới tử. Bây giờ là những ngày cuối năm âm lịch. Thiên hạ cùng viết về Xuân, Tết. Tôi muốn

CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG

[TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ THỦ Nhân lễ Húy kỵ lần thứ 37, 02-3ÂL] CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG(Kể Lại Một Vài Chi Tiết Về HT.