Category: Thích Thái Hòa

Pháp Luân

Công ơn tương quan

Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ, với Thầy, với bạn. Ta hiện hữu là hiện hữu với con người, với muôn loài

Phật Pháp Căn Bản

Nhận diện và yêu mến cuộc đời

Có nhiều vị tương đối có chút trí thức và ngay cả một vài Phật tử cũng thường cho mình là trí thức Phật giáo,

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp