Category: Thích Minh Châu

Thích Minh Châu

Chương 1: Hãy nhìn thẳng vào chính mình 

Chương 1Hãy nhìn thẳng vào chính mình  Chiến tranh càng ngày càng trở nên ác liệt, tất cả những đau khổ lớn nhất của nhân loại đã xảy ra tại

Ngày Tết đọc Kinh Phật

SN.16.13. Saddhammappatirūpakasuttaṃ   156. Evaṃ me sutaṃ– ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho āyasmā mahākassapo yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.

Thích Minh Châu

Chương 4: Vượt ra ngoài biểu tượng và ngôn ngữ

Chương 4Vượt ra ngoài biểu tượng và ngôn ngữ Chúng tôi xin chân thành cảm tạ thiện chí của hội đồng tinh thần Baha’i quốc gia Việt Nam. Thiện chí đã được thể hiện liên tục từ bảy năm nay và mỗi năm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp