Category: Phật Pháp Căn Bản

Văn hóa đạo đức

Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta luôn bị cuốn hút bởi vật chất mà quên lãng thế giới tâm linh của chính mình. Do đó, nền đạo đức bị suy thoái dẫn đến văn hóa cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, hoạt động văn hóa đạo đức là một trong những hoạt động tôn giáo mang tính giáo dục cao. Hơn thế nữa, văn hóa đạo đức dựa trên lý tưởng phù hợp với nguyên lý đạo đức, đạt đến cuộc sống an lạc cho chính mình và tha nhân.

PHẬT GIÁO ĐỘ SANH

Bước Đầu Học PhậtPHẬT GIÁO ĐỘ SANH I. MỞ ÐỀ Tất cả việc làm của Phật giáo đều tập chú vào lợi ích cho chúng

Phật Pháp Căn Bản

Đạo Phật và chữ Hiếu

Tỳ kheo Thích Minh Châu Mỗi năm, vào dịp lễ Vu Lan, chúng ta đều tập hợp đông đủ ở đây, để cùng đọc lại

Pháp Luân

Công ơn tương quan

Ta hiện hữu là hiện hữu với cha mẹ, với Thầy, với bạn. Ta hiện hữu là hiện hữu với con người, với muôn loài

Phật Pháp Căn Bản

Nhận diện và yêu mến cuộc đời

Có nhiều vị tương đối có chút trí thức và ngay cả một vài Phật tử cũng thường cho mình là trí thức Phật giáo,

Pháp Luân 1

Tam bảo

THÍCH ĐỨC THẮNG[Tập san Pháp Luân – số 1, tr.3 ] _____________