Category: Điểm Sách

Hạnh Viên: Nối Gót Thiên Lý Độc Hành

13 bài thơ với thủ bút chữ Thảo của Thầy Tuệ SỹĐược dịch sang bốn ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nhật, và Hán-Nôm. Dịch giả:Nguyễn Phước

Ra mắt sách NGỮ PHÁP PHẠN NGỮ

Ngữ Pháp Phạn Ngữ của Kielhorn có thể được xem là quyển ngữ pháp đầy đủ nhất cho tiếng Phạn cổ điển trong tất cả những quyển được công bố từ trước đến nay bằng một ngôn ngữ châu Âu. Kielhorn lấy bộ Bát thiên thư (Aṣṭādhyāyī) của Pāṇini làm cơ sở và dùng các bộ chú giải bản xứ nghiên cứu tường tận rồi sau đó mới đúc kết tất cả kiến thức này vào quyển ngữ pháp của ông. Nhiều cấu trúc văn phạm cực kì hiếm có cũng được ông đề cập đến và giải thích.