Category: Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lại Lạt Ma: LÒNG TỪ BI – ĐÁP ÁN CHO THẾ GIỚI BẤT ỔN NGÀY NAY

Từ 9:30 ngày 29/07/2020 giờ Việt Nam, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma có cuộc nói chuyện ngắn về “Lòng Từ Bi – Đáp Án cho Thế giới bất ổn ngày nay”, sau đó là phần vấn đáp với các sinh viên từ một số cơ sở giáo dục Ấn Độ qua liên kết truyền hình từ Dinh thự của Ngài ở Dharamsala, HP, Ấn độ.  Pháp Tuệ xin trích đăng một số chuyển ngữ tóm lược nhanh của tác giả Võ Nhân.