Category: Nhân Vật

Nhân Vật

Nhà văn nữ Trí Hải (1938-2003)

Có một điều gì đó ngoài ý muốn xảy ra mỗi khi người viết bài này sửa soạn viết về nhà văn nữ lớn nhất

Nhân Vật

HƯƠNG KHÓI TRẦN GIAN CỨ BAY ĐI MỘT PHÚT THIÊN THU CÒN MÃI

Một người vừa mới đi, cây cổ thụ còn đó, bóng mát mãi rợp sân chùa. Chuyện đời có những điều chúng ta không viết nó sẽ mãi mãi theo người ra đi. Người tài hoa thường giấu kín, tự khổ mình trong cõi mộng cô liêu, sự nghiệp của họ để lại chỉ biết khi họ đã khuất.

HT. Thích Như Điển

HT. Thích Phước Sơn với văn hóa và giáo dục

Kể từ khi con người mới bắt đầu xuất hiện trên quả địa cầu nầy. Trong trang nghiêm kiếp của quá khứ, hiền kiếp của hiện tại, hay tinh tú kiếp của tương lai thì sự tu học của chư Tăng Ni và Phật

Nhân Vật

Bóng Thầy giữa cõi sắc không

Tôi được nhắc nhở vì quý thầy biết rằng không báo trước là tôi sẽ quên mất ngày lễ tiểu tường của Thầy trong ngày

Nhân Vật

KỶ YẾU “NGÀY VỀ CỘI”

Bấy giờ, Ngài Thích Trí Thủ, bậc cao tăng trong Giáo Hội Tăng Già Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Báo Quốc, thay ngài Trí