Category: Nhân Vật

GS Cao Huy Thuần

GS Cao Huy Thuần: Bonjour bác Thám! [Audio]

GS Cao Huy Thuần (em của Cố Niên Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu) là người Pháp gốc Việt, hiện là giáo sư về ngành chính trị học

Nguyên Giác

Nguyễn Lương Vỵ qua đời

“Chiều hôm qua, 18/2/2021, đọc tin Nguyễn Lương Vỵ qua đời. Bàng hoàng quá. Bàng hoàng như cách đây 10 năm ông nghe tin Nguyễn Tôn Nhan ra đi vậy. Chẳng thể viết gì nổi thôi mượn lại tiếng thảng thốt của ông để tiễn chính ông.”

Pháp Tuệ xin tuyển đăng một số thông điệp tiễn biệt ông.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp