Category: Giảng Luận

Huyền thoại Duy-ma vào Hạ

Trước sân nhà không có một cây lựu nào để tôi thấy mùa Hạ đang lập lòe lửa đỏ, cho dù, có cành lựu nào đó đơm bông, chưa hẳn ta có thể nhận ra lửa Hạ lập lòe.

Giảng Luận

QUY SƠN CẢNH SÁCH VĂN

QUY SƠN CẢNH SÁCH VĂN(Bài Văn Cảnh Sách Của Ngài Quy Sơn) Việt dịch: HT. Thích Trí Quang (Đề này còn viết “Qui sơn Đại

DU GIÀ BỐ TÁT GIỚI – DUYÊN KHỞI

DUYÊN KHỞI Lương Huệ vương trong lúc đang ngồi trên điện, chợt thấy lính dẫn một con bò đi qua. Trông thấy dáng điệu con

Giảng Luận

TUỆ SỸ: BỒ TÁT ĐẠO

… Chiến tranh kết thúc. Trên các ngả đường dẫn về quê, nhiều nhóm người nhếch nhác, thiểu não, kế tiếp nhau tìm về nhà

GIỚI THIỆU KINH DUY MA CẬT

Như đã biết, Duy-ma-cật sở thuyết còn có một tên khác nữa là Bất tư nghị giải thoát. Đó là tên kinh mà cũng là tông chỉ của kinh. Chúng ta có thể đi sâu vào tông chỉ của kinh qua hai phạm trù: tông thể và tông dụng.