Category: Giảng Luận

Giảng Luận

GIEO HẠT BỒ-ĐỀ

(by Tuệ Sỹ, translated by Đạo Sinh) “Hạt giống Bồ-đề không được gieo vào một cánh đồng trừu tượng nào xa xôi, cũng không chờ

Huyền thoại Duy-ma vào Hạ

Trước sân nhà không có một cây lựu nào để tôi thấy mùa Hạ đang lập lòe lửa đỏ, cho dù, có cành lựu nào đó đơm bông, chưa hẳn ta có thể nhận ra lửa Hạ lập lòe.

Giảng Luận

QUY SƠN CẢNH SÁCH VĂN

QUY SƠN CẢNH SÁCH VĂN(Bài Văn Cảnh Sách Của Ngài Quy Sơn) Việt dịch: HT. Thích Trí Quang (Đề này còn viết “Qui sơn Đại

DU GIÀ BỐ TÁT GIỚI – DUYÊN KHỞI

DUYÊN KHỞI Lương Huệ vương trong lúc đang ngồi trên điện, chợt thấy lính dẫn một con bò đi qua. Trông thấy dáng điệu con

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp