Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype

Lamenting the Passing Away of Patriarch Thich Quang Do

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Nhận được tin về sự viên tịch của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ; Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết thư phân ưu và dâng lời cầu nguyện lên bậc Pháp Huynh tinh thần và gởi lời thành kính phân ưu đến Môn Đồ Pháp Quyến của Ngài.

Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết: “Mặc dù tôi chưa có dịp được trực tiếp diện kiến Đức Tăng Thống nhưng tôi biết rằng Ngài đã cống hiến tận tuỵ cả đời mình để phụng sự cho tha nhân. Khi tưởng nhớ đến Ngài, chúng ta cảm thấy hoan hỷ trong lòng vì biết rằng Ngài đã sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa!”

Ngày 1 tháng 3, 2020
Theo vn.dalailama.com

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, India – Upon being informed of the passing away in Vietnam of the Fifth Supreme Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Thich Quang Do, His Holiness the Dalai Lama wrote a letter in which he offered prayers for his senior spiritual brother and his condolences to his many followers.

“Although I did not have the opportunity to meet with the Patriarch in person,” His Holiness’s letter continued, “I understand that he devoted himself to the service of others. As we remember him, we can rejoice that he lived a meaningful life.”

March 1, 2020
dalailama.com

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA
– THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Với sự ưu buồn mà tôi biết được sự ra đi gần đây của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Quảng Độ. Tôi xin cầu nguyện cho người huynh trưởng tinh thần của chúng tôi và lời phân ưu đến với môn đồ pháp quyến.

Mặc dù tôi đã không có cơ hội gặp mặt Đức Tăng Thống, tôi biết là ngài đã hy hiến bản thân cho việc hoằng hoá độ sinh. Trong lúc chúng ta tưởng nhớ ngài, chúng ta có thể hoan hỉ là ngài đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Với sự cầu nguyện của tôi,
(Ký tên)
Đức Đạt Lai Lạt Ma

HT. Thích Quảng Độ

Bình luận

Visits: 295
Today: 3
Total: 113586

Nổi bật

Thư viện

Follow Us