Bách khoa Đại Từ điển [Lê Văn Hòe], 1943
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 147

Lời giới thiệu của người chia sẻ tài liệu


* VÌ MỘNG LỚN CÒN CHƯA THÀNH

0. Tôi bồi hồi xúc động khi ngồi đọc bốn|4 quyển sách mà các hình-ảnh đi-kèm chỉ tới, mỗi quyển chỉ gồm khoảng 16 trang và mỗi quyển như vầy tương-ứng với một mục Từ mà học-giả Lê Văn Hoè đã định ra và khởi soạn trong bộ ‘Bách-khoa Đại–Từ-điển’ mà ông định soạn thảo.

Ông quyết định in và cho xuất thế những mục Từ mà mình đã soạn xong, vì hiểu rằng để đợi đến lúc hoàn thành bộ Từ-điển thì sẽ còn rất dài-lâu.

1. Tôi tình-cờ thấy được bốn quyển sách này trong thư-khố online cuả Thư-viện Quốc-gia Pháp-quốc (→https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28gallica%20all%20%22L%C3%AA%20V%C4%83n%20H%C3%B2e%22%29&lang=fr&suggest=0) nên dẫn đường link về đây để mọi người cùng đọc cho vui.

2. Chúng ta đang sống trong một thời bội-thực thông-tin, trong một thời mà ngay cả những người đưa tin hay viết bài cũng rất ít người có thể viết được những câu Tiếng Việt sao cho chỉn-chu đường-hoàng mạch-lạc chuẩn-mực.

Vì vậy, tôi yêu những mảnh tàn văn này. Nó là phong-vận của người xưa, những con người hiểu rằng mỗi khi ta hạ bút thì mỗi tiếng-từ được đặt xuống phải mang theo tôn-nghiêm của chính ta; và do vậy, ta phải viết cho đường-hoàng chuẩn-mực!

Và vì, mộng lớn còn chưa thành…!


FB Trần Xuân Dũng

Leave a Reply

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 147
Visits: 147
Today: 1
Total: 113649

More Posts

Vĩnh Hảo: Già Lam

Hòa thượng Thích Trí Thủ hộ hương cho các giới tử. Bây giờ là những ngày cuối năm âm lịch. Thiên hạ cùng viết về Xuân, Tết. Tôi muốn

CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG

[TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ THỦ Nhân lễ Húy kỵ lần thứ 37, 02-3ÂL] CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG(Kể Lại Một Vài Chi Tiết Về HT.