Video

TUỔI TRẺ HỌC PHẬT KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TRỞ THÀNH NHÀ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC, MÀ HỌC PHẬT LÀ TỰ THỰC TẬP KHẢ NĂNG TƯ DUY BÉN NHẠY, LINH HOẠT, ĐỂ CÓ THỂ NHÌN THẲNG VÀO BẢN CHẤT SỰ SỐNG. CHO NÊN, SỰ HỌC PHẬT PHÁP KHÔNG HỀ CẢN TRỞ SỰ HỌC THẾ GIAN PHÁP; KIẾN THỨC PHẬT HỌC KHÔNG XUNG ĐỘT VỚI KIẾN THỨC THẾ TỤC. DUY CHỈ CÓ ĐIỀU KHÁC BIỆT, LÀ HỌC PHẬT KHỞI ĐI TỪ THỰC TRẠNG ĐAU KHỔ CỦA NHÂN SINH ĐỂ NHẬN THỨC ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC CHÂN THẬT. BI VÀ TRÍ LÀ ĐÔI CÁNH CHẮC THẬT SẼ NÂNG ĐỠ TUỔI TRẺ BAY LIỆNG VÀO SUỐT KHÔNG GIAN VÔ TẬN CỦA ĐỜI SỐNG.

HT. TUỆ SỸ [SUY NGHĨ VỀ HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO PHẬT CHO TUỔI TRẺ]

Tạp chí Phật học

Tuệ Sỹ
HÃY TỰ ĐÀO LUYỆN CHO MÌNH MỘT TRÍ TUỆ, MỘT BẢN LÃNH, ĐỂ SÁNG SUỐT LỰA CHỌN HƯỚNG ĐI, VÀ DŨNG CẢM CHỊU TRÁCH NHIỆM NHỮNG GÌ TA ĐÃ LỰA CHỌN VÀ GÂY RA CHO BẢN THÂN VÀ CHO CẢ CHÚNG SANH.
“Đạo Phật và thanh niên”
Tuệ Sỹ
Khi được thỉnh vấn và khả năng Chánh pháp diệt tận, Đức Thế Tôn trả lời Tôn giả Ca־diếp: Chiếc thuyền ra khơi chất đầy hàng hóa; nó không chìm vì sóng nước, giông bão, mà chìm vì chính trọng tải của nó. Trước khi nhập Đại Niết-bàn, Thế Tôn di giáo: Các hành vô thường, các ngươi hãy không ngừng tinh tấn.
Tâm Sự Đầu Năm
Previous
Next